Generalforsamling 31/8

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Viby Skakklub tirsdag den 31. august kl. 20

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg
 7. a) Formand
  afg. Martin Frøkjær Jensen
 1. b) 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  afg. Jens Fogh og Steen Andersen
 1. c) 1 suppleant
  afg. Viggo Andersen
 1. d) Revisor
  afg. Henning Matzen
 1. e) Revisorsuppleant
  afg. Jens Jørgensen
 1. Eventuelt 

 

Derefter præmieuddeling for efteråret 2020

 Vi slutter som sædvanligt med gratis kaffe og lynturnering.