Venligt anerkendende nik i stedet for håndtryk

På grund af de nye retningslinjer om begrænsning af spredning af coronavirus suspenderer vi i en periode det ellers traditionelle håndtryk før skakpartiet eller ved opgivelse/modtagelse af remistilbud osv. – gerne erstattet med et venligt nik til modstanderen…

– på skak.dk kan man således lige nu læse:

“Et håndtryk er jo normalt en fast del af et skakparti både før start og ved afslutningen. Imidlertid udtaler Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm: ”Sundhedsstyrelsen kommer ikke og kontrollerer borgernes adfærd. Men det er en klar anbefaling, at vi holder op med give hånd, kram eller kys.”

DSU anbefaler derfor, at man i stedet for at give hånd, bare nikker pænt til sin modstander ved starten af partiet.

Derudover appellerer vi til at alle – dommere, spillere og tilskuere – bruger deres sunde fornuft. Har man bare de mindste symptomer, der kunne minde om influenza, bør man melde afbud til skakken og blive hjemme.”

 

Med venlig hilsen og ønske om godt helbred til alle i klubben

Martin Frøkjær-Jensen