Viby Skakklub logo

Bestyrelses møde den 6. august

Den nye bestyrelse havde sit første møde tirsdag. Alle var til stede: Formand Martin Frøkjær-Jensen, Kasserer Lars G. Hougaard, Mogens Engsig-Karup, Jens Fogh og Steen Andersen.

Bestyrelsen blev konstitueret, så Jens er næstformand, Steen bliver PR/hjemmesideansvarlig, Mogens er holdsætningsansvarlig og Martin er festansvarlig.

Kalenderen for efteråret blev gennemgået, herunder hvilke søndage vi skal have ansøgt om lokaler. Desuden blev situationen i Chess House drøftet, og bestyrelsen er positiv overfor at hjælpe, hvis nogle af de husvilde klubber skulle mange lokaler i den kommende tid. Herunder til søndagskampe.

Strukturændringer til klubturneringen blev drøftet. Turneringslederne har vide beføjelser, men i forhold til de gældende oprykningsregler vil det være mest fair at offentliggøre større ændringer i god tid.

Det blev besluttet at indkøbe ekstra ure, brætter samt magnettavler til ophæng i klubben.

Det blev drøftet om vi kan gøre noget for at holde åbne døre den første time af spilletiden. Det har især været frustrerende at ringeklokken ikke har virket i en periode i foråret. Martin kontakter omsorgscentret.