Ny formand!

Årets generalforsamling blev en af de korteste vi har oplevet, men ikke desto mindre blev den begivenhedsrig, med valg af ny formand og tre nye ansigter i bestyrelsen. Jakob havde på forhånd bekendtgjort sin afgang, da han nu flytter til Mors, og i stedet havde bestyrelsen indstillet Martin Frøkjær-Jensen, som blev valgt med klapsalver.På billedet ovenfor ser vi den gamle formand, Jakob Kjær, overrække depechen (eller er det bare en præmie) til sin afløser.

Aftenen var ellers begyndt med en markering af klubbens 85 års jubilæum. Der var smørrebrød og drikkevarer til de fremmødte og nede i det hjørne hvor jeg sad var Børge leveringsdygtig i anektoder fra en stor del af de forgangne år. Lidt stemningsbilleder her:

Kl. 20 gik vi så over til den mere formelle del af forestillingen, årets generalforsamling. Jakob kunne konstatere, at han efterlader en velfungerende klub med et stabilt medlemstal omkring de 50, hvor op mod 80% af medlemmerne deltager i vores klubturnering. Martin blev rost for sit initiativ med hurtigskakaftener med temaåbninger, og i forbindelse med resultaterne blev især 1. holdets præstation fremhævet, hvor man gik ubesejret gennem turneringen på trods af, at man kun havde overlevet i 2. division på et afbud. I samme forbindelse fik Henning Matzen overrakt holdfighter-pokalen, som topscorer for 1. holdet.

Jakob kunne konstatere at hjemmesiden har fået et tiltrængt løft i årets løb og for indsatsen i den forbindelse blev Steen Andersen tildelt årets initiativpræmie. (Jeg ser vist lidt overrasket ud på billedet, men det kan kan også skyldes, at jeg senere blev valgt ind i bestyrelsen):

Klubturneringen blev aftenens mest omtalte emne, da Jakob allerede i beretningen bekendtgjorde, at bestyrelsen var imod at gøre turneringen DSU-ratet, fordi der dels er nogle omkostninger forbundet med det (30 kr. pr. spiller pr. turnering) og dels at man frygter at noget af klubbens hyggelige stemning vil forsvinde med større krav til stilhed og turneringsledelse i flere lokaler. Benny mente at det er en stor problemstilling, at der er så stort et spring i styrke mellem top og bund i mesterklassen, men der blev ikke fundet nogle helt idelle løsninger på problemet. 6-mands grupper med dobbelt runde og en stor åben gruppe blev bl.a. foreslået som en mulighed. Bestyrelsen overvejer mulige løsninger, med gruppeinddelingerne vil nok altid komme til at afhænge af antal tilmeldinger.

Også præmiestørrelserne i turneringen blev diskuteret. De kunne godt bruge et løft, men omvendt vil det betyde et forhøjet turneringsindskud. En ny alternativ turnering blev efterlyst og man vil forsøge at passe en ny turnering ind i programmet.

Lars Hougaard kunne præsentere et regnskab med et pænt overskud efter nogle underskud i de forrige år. Årsagen var primært lidt flere medlemmer; at man ikke har købt materiel, samt at arrangementer som julefrokosten og andre sociale arrangementer hviler økonomisk i sig selv, med hjælp fra kaffekassen. Bestyrelsen lægger dog op til at indkøbe nye (ekstra) digitalure i den kommende sæson, men selvom dette sikkert medfører et lille underskud i næste sæson, så var der ikke forslag om kontingentstigning.

Valg: Som nævnt valgte Jakob at trække sig efter 8 år som formand. Der var klapsalver og uddeling af en lille erkendtlighed til Jakob, som tak for arbejdet. Med Martin som formand er hvervet i trygge hænder. Martin har, som alle ved, været en stor drivkraft i klubben, bl.a. som turneringsleder.

To bestyrelsesmedller, som skulle vælges for to år, Benno Markussen og Bjarne Jensen, ønskede begge at udtræde af bestyrelsen, for i stedet at udgøre et kommende makkerpar som turneringsledere. Ind istedet blev valgt Jens Fogh og Steen Andersen. Med Martins forfremmelse fra bestyrelsesmedlem til formand, blev der en post ledig som bestyrelsesmedlem i et år. Denne post blev Mogens Engsig-Karup valgt til. Som suppleant blev Viggo Andersen valgt, mens Henning Matzen og Jens Jørgensen fortsætter som hhv. revisor og revisorsuppleant.

Generalforsamlingen afsluttes som altid med præmieuddeling fra årets turneringen. Fremhæves skal selvfølgelig, at Jakob Kjær blev klubmester, men flere af de nye ansigter i klubben blev også kaldt op til præmieoverrækkelse og medhørende klapsalver.

Aftenen blev afsluttet med lynskak, opdelt i to grupper. Jakob vandt også her den ene gruppe, mens Sten Larsen vandt den anden gruppe og dermed en pakke usund chokolade, som vi andre heldigvis blev forskånet for.

Afgående formand og ny klubmester
Jens Fogh, vinder af efterårsturneringen og i tæt kamp om klubmesterskabet
Mads Mariegaard, vinder af 3. klasse i foråret
Mathias Christensen, nr. 2 i 3. klasse i foråret
Brian Kristensen, vinder af den alternative turnering og vinder af 1. klasse i efteråret
Børge Hansen, snart 92 år og netop rykket op i mesterklassen på ny