Hurtigskak-aftner med tema 8. og 15. januar

Nytåret giver anledning til at overveje at gå nye veje! Så her i starten af det nye år vil vi arrangere et par aftner, hvor der bliver rig mulighed for at få støvet sine hurtigskakfærdigheder af og samtidig komme ud af sin “comfort-zone” i fastsatte temavarianter. Der vil for alle, der møder op og melder sig senest kl. 19:35 på aftenen, blive tale om en kort introduktion til en måske lidt sjælden og gerne spændende variant i en åbning, som man derefter prøver af i 6 (+ evt en 8) mands alle mod alle grupper  (betyder dog i praksis ikke at alle møder alle, men at man får spillet mod 4 andre i gruppen). Grupperne inddeles efter styrkelisten, så man får mulighed for at prøve aftenens variant af et par gange med både sort og hvid… Partierne forventes af have 15 minutter betænkningstid til hver (dog med forbehold for evt. justering) uden tillæg eller noteringspligt.

Der står ikke rating på spil, men vi håber naturligvis alle deltagere vil gå positivt med på disse skak-nytårløjer og prøve et par anderledes skakvarianter end de kendte sædvanlige, hen over disse to januaraftner.

 

Godt nytår og vel mødt!